Mogelijkheid tot teruggave BTW

20 mrt 2024

De btw op de aankoop en installatie van een thuisbatterij kan worden teruggevorderd, mits er aan een aantal voorwaarden is voldaan:

  • Er dient een dynamisch energiecontract afgesloten te zijn
  • Het dynamische energiecontract staat op naam van de aanvrager
  • Er dient energie gunstig ingekocht en duurder verkocht te worden
  • De koper voldoet aan de btw test