Consumenten en bedrijven  Installateurs

Garantievoorwaarden

Garantievoorwaarden

Garantie:
Als importeur staan wij achter de kwaliteit van onze producten en streven wij ernaar om onze klanten de best mogelijke ervaring te bieden. Deze garantieprocedure is opgesteld om ervoor te zorgen dat eventuele problemen met onze producten snel en efficiënt worden opgelost.

Garantievoorwaarden:
De garantievoorwaarden worden bepaald door de voorwaarden die zijn vermeld in de productgarantie. Onze producten worden gedekt door een garantieperiode van ten minste 24 maanden, met mogelijkheid tot uitbreiding van 10 jaar vanaf de aankoopdatum, tenzij anders vermeld. De garantie dekt fabricagefouten en defecten, maar geldt niet voor schade veroorzaakt door verkeerd gebruik, misbruik of onjuiste installatie.

Procedure voor garantieclaims:
Neem contact op met onze klantenservice om een garantieclaim in te dienen. Verstrek het aankoopbewijs en een gedetailleerde beschrijving van het probleem. Indien nodig zal onze klantenservice u instructies geven voor verdere stappen, zoals het retourneren van het product voor inspectie. Of inspectie ter plaatse indien nodig.

Inspectie en beoordeling:
Ons technisch team zal het geretourneerde product inspecteren om de oorzaak van het probleem vast te stellen. Op basis van de inspectie zal een beslissing worden genomen over de garantieclaim, waarbij rekening wordt gehouden met de garantievoorwaarden.

Resolutie van garantieclaims:
Indien het probleem wordt vastgesteld als een fabricagefout of defect, bieden wij in volgorde, een van de volgende oplossingen:

  • Reparatie van het product.
  • Vervanging van het product met een nieuw exemplaar.
  • Terugbetaling van de aankoopprijs.
  • Eventuele kosten voor retourzendingen of reparaties die onder de garantie vallen, worden door ons gedekt.

Contactgegevens voor ondersteuning:
Voor vragen of ondersteuning met betrekking tot garantieclaims kunt u contact opnemen met onze klantenservice via +31 (0) 621385111 of info@durableme.nl

Juridische disclaimer:
Deze garantieprocedure is onderhevig aan wijzigingen zonder voorafgaande kennisgeving. Wij behouden ons het recht voor om de procedure te allen tijde aan te passen.

Door het volgen van deze garantieprocedure streven we ernaar om uw garantieclaims snel en professioneel af te handelen. Bedankt voor uw vertrouwen in onze producten.